Chráněná dílna (CHD)

Využijte chráněnou dílnu pro podporu své výroby (outsourcing výroby). Výrobu v chráněné dílně zajišťujeme zaměstnáváním OZP (osoby se zdravotním postižením) v režimu chráněného trhu práce buď:

interně, ve výrobním procesu a v prostorách zákazníka, nebo

externě, formou kooperace v našich dílnách

Věděli jste, že každá firma má dle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4 % OZP (osob zdravotně postižených)? Například firma s 250 zaměstnanci musí zaměstnat 10 OZP. Pokud toto nesplní, má na výběr ze 2 možností:

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč.

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč.

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč.

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč.

chranena dilna

Vhodné činnosti pro chráněné dílny:

výroba, kompletace

dokončovací montáže jednoduchých výrobků

ruční opracování výrobků

balení, přebalování dílů

etiketování, štítkování

kvalitativní třídění

úklidové činnosti, a další podobné činnosti…

CHD šetří zejména náklady na:

řízení pracovníků

plánování a organizace práce

kontrola kvality výrobků

mzdovou administrativu

výběr a nábor zaměstnanců
školení zaměstnanců

pracovní oděvy a ochranné pomůcky

BOZP

Hlavní výhody CHD:

snížení počtu kmenových zaměstnanců

další prostory ve Vašich budovách (v případě výroby v externí dílně)

zvýšení prestiže Vaší firmy v oblasti společenské odpovědnosti

splnění zákonné povinnosti

snížení personálních nákladů

daňové úspory