Chráněná dílna (CHD)

Využijte chráněnou dílnu pro podporu své výroby (outsourcing výroby). Výrobu v chráněné dílně zajišťujeme zaměstnáváním OZP (osoby se zdravotním postižením) v režimu chráněného trhu práce buď:

fas|fa-square-full|
interně, ve výrobním procesu a v prostorách zákazníka, nebo
fas|fa-square-full|
externě, formou kooperace v našich dílnách

Věděli jste, že každá firma má dle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4 % OZP (osob zdravotně postižených)? Například firma s 250 zaměstnanci musí zaměstnat 10 OZP. Pokud toto nesplní, má na výběr ze 2 možností:

fas|fa-square-full|

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč.

fas|fa-square-full|

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč.

fas|fa-square-full|

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč.

fas|fa-square-full|

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč.

chranena dilna

Vhodné činnosti pro chráněné dílny:

fas|fa-square-full|

výroba, kompletace

fas|fa-square-full|

dokončovací montáže jednoduchých výrobků

fas|fa-square-full|

ruční opracování výrobků

fas|fa-square-full|

balení, přebalování dílů

fas|fa-square-full|

etiketování, štítkování

fas|fa-square-full|

kvalitativní třídění

fas|fa-square-full|

úklidové činnosti, a další podobné činnosti…

CHD šetří zejména náklady na:

fas|fa-square-full|

řízení pracovníků

fas|fa-square-full|

plánování a organizace práce

fas|fa-square-full|

kontrola kvality výrobků

fas|fa-square-full|

mzdovou administrativu

fas|fa-square-full|
výběr a nábor zaměstnanců
fas|fa-square-full|
školení zaměstnanců
fas|fa-square-full|

pracovní oděvy a ochranné pomůcky

fas|fa-square-full|

BOZP

Hlavní výhody CHD:

fas|fa-square-full|

snížení počtu kmenových zaměstnanců

fas|fa-square-full|

další prostory ve Vašich budovách (v případě výroby v externí dílně)

fas|fa-square-full|

zvýšení prestiže Vaší firmy v oblasti společenské odpovědnosti

fas|fa-square-full|

splnění zákonné povinnosti

fas|fa-square-full|

snížení personálních nákladů

fas|fa-square-full|
daňové úspory