Movexx BM500R-FFC 

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

14 + 3 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač BM500R-FFC nebo­li Bed Mover je spe­ci­ál­ně navr­žen pro taže­ní nemoc­nič­ních poste­lí. Utáhne lůž­ko i s paci­en­tem o cel­ko­vé hmot­nos­ti až 500 kg. Manipulace s lůž­ky bývá pro zdra­vot­nic­ký per­so­nál, zvlášť pro sestřič­ky vel­mi obtíž­ná. Postel s paci­en­tem váží čas­to přes 200 kg a pro jed­no­ho je čas­to pří­liš těž­ká. Tahač pomo­cí svých úchy­tů pev­ně ucho­pí postel, tak­že je bez­peč­ně zajiš­tě­na. Bez pro­blé­mu s ním pro­je­de­te úzké chod­by a vejde­te se s ním do výta­hu. Dodává se s dál­ko­vým ovlá­dá­ním, díky kte­ré­mu je ovlá­dá­ní ješ­tě pohodlnější.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. K taže­ní nemoc­nič­ních lůžek může­te pou­žít také T1000.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemocnice

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

mt|settings_ethernet|

Vhodný do výta­hů a úzkých chodeb

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní v základu

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 200 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1073 x 843 – 1043 x 1077 mm

Movexx BM500R-FFC

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač BM500R-FFC nebo­li Bed Mover je spe­ci­ál­ně navr­žen pro taže­ní nemoc­nič­ních poste­lí. Utáhne lůž­ko i s paci­en­tem o cel­ko­vé hmot­nos­ti až 500 kg. Manipulace s lůž­ky bývá pro zdra­vot­nic­ký per­so­nál, zvlášť pro sestřič­ky vel­mi obtíž­ná. Postel s paci­en­tem váží čas­to přes 200 kg a pro jed­no­ho je čas­to pří­liš těž­ká. Tahač pomo­cí svých úchy­tů pev­ně ucho­pí postel, tak­že je bez­peč­ně zajiš­tě­na. Bez pro­blé­mu s ním pro­je­de­te úzké chod­by a vejde­te se s ním do výta­hu. Dodává se s dál­ko­vým ovlá­dá­ním, díky kte­ré­mu je ovlá­dá­ní ješ­tě pohodlnější.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. K taže­ní nemoc­nič­ních lůžek může­te pou­žít také T1000.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemocnice

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

mt|settings_ethernet|

Vhodný do výta­hů a úzkých chodeb

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní v základu

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 200 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1073 x 843 – 1043 x 1077 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

1 + 6 =