Movexx T1000‑P

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

6 + 9 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000‑P slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Je vyba­ven elek­tric­kým zdvi­ha­cím zaří­ze­ním, kte­rým si náklad nej­pr­ve při­zved­ne. Síla zdvi­hu až 500 kg je dosta­ču­jí­cí, pro­to­že tahač zve­dá pou­ze část váhy bře­me­ne. Hodí se pře­de­vším pro vozí­ky se dvě­ma koleč­ky a dvě­ma pod­stav­ci nebo pro vel­mi spe­ci­fic­ký náklad jako jsou např. různá těž­ká zařízení/stroje na koleč­kách, pří­věsy, kon­tej­ne­ry či tře­ba pod­stav­ce na cív­ky v tex­til­ním prů­mys­lu a podobně.

Baterie je snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může­te tahač pou­ží­vat téměř bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také ve výkon­něj­ším pro­ve­de­ní T2500‑P.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: vozí­ky se 2 koleč­ky a 2 pod­stav­ci, spe­ci­fic­ké nákla­dy (např. těž­ké stroje/zařízení na koleč­kách, kon­tej­ne­ry, cív­ky apod.)

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku = snad­né uchycení

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Síla zdvi­hu až 500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 89 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1152 x 428 x 1259 mm

Movexx T1000‑P

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000‑P slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Je vyba­ven elek­tric­kým zdvi­ha­cím zaří­ze­ním, kte­rým si náklad nej­pr­ve při­zved­ne. Síla zdvi­hu až 500 kg je dosta­ču­jí­cí, pro­to­že tahač zve­dá pou­ze část váhy bře­me­ne. Hodí se pře­de­vším pro vozí­ky se dvě­ma koleč­ky a dvě­ma pod­stav­ci nebo pro vel­mi spe­ci­fic­ký náklad jako jsou např. různá těž­ká zařízení/stroje na koleč­kách, pří­věsy, kon­tej­ne­ry či tře­ba pod­stav­ce na cív­ky v tex­til­ním prů­mys­lu a podobně.

Baterie je snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může­te tahač pou­ží­vat téměř bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také ve výkon­něj­ším pro­ve­de­ní T2500‑P.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: vozí­ky se 2 koleč­ky a 2 pod­stav­ci, spe­ci­fic­ké nákla­dy (např. těž­ké stroje/zařízení na koleč­kách, kon­tej­ne­ry, cív­ky apod.)

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku = snad­né uchycení

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Síla zdvi­hu až 500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 89 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1152 x 428 x 1259 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 3 =