Movexx T1500-RZS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

15 + 8 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-RZS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1000-RZ je těž­ší a výkon­něj­ší. Je navr­žen spe­ci­ál­ně pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá pro­ble­ma­tic­ká a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Tahač si pod vozík naje­de a na jed­né stra­ně ho při­zved­ne (síla zdvi­hu je až 800 kg). Pozor, tahač nezve­dá celou váhu vozí­ku, pou­ze při­zve­dá­vá, čímž pře­vez­me trak­ci a vozík se sta­ne snad­no ovladatelným.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je vel­mi rych­lá, tak­že může stroj pra­co­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro: vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Síla zdvi­hu až 800 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 180 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1271 x 534 x 1239 mm

Movexx T1500-RZS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-RZS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1000-RZ je těž­ší a výkon­něj­ší. Je navr­žen spe­ci­ál­ně pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá pro­ble­ma­tic­ká a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Tahač si pod vozík naje­de a na jed­né stra­ně ho při­zved­ne (síla zdvi­hu je až 800 kg). Pozor, tahač nezve­dá celou váhu vozí­ku, pou­ze při­zve­dá­vá, čímž pře­vez­me trak­ci a vozík se sta­ne snad­no ovladatelným.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je vel­mi rych­lá, tak­že může stroj pra­co­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro: vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Síla zdvi­hu až 800 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 180 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1271 x 534 x 1239 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

9 + 7 =