Outsourcing skladu

Outsourcing interní logistiky a skladování je jedinečnou službou, která pokryje všechny Vaše potřeby. Tato logistická služba zahrnuje nejen analýzu a návrh optimalizace, ale především převzetí kompletní odpovědnosti za provoz Vašeho skladu a interních logistických procesů. Outsourcing provozní logistiky a skladování pro nás znamená i poradenství v logistice, které Vám v rámci outsourcingu poskytneme. Součástí outsourcingu skladování je také optimalizace, která zahrnuje skladové prostory, skladové procesy, materiálové toky, personál, techniku.

Outsourcing skladování řeší otázky jako jsou: kapacita skladu, efektivita skladování, optimalizace a řízení skladových zásob. Zahrnuje jak poradenství v logistice, tak implementaci optimalizovaných logistických procesů. Máme zkušenosti se zaváděním softwarových programů pro řízení a provoz skladů (WMS – Warehouse Management System). Disponujeme vysoce efektivním WMS systémem, který umožňuje mimo jiné sledovat i výkonnost pracovníků logistiky na základě KPI ukazatelů. Tím je možné ve velmi krátké době zefektivnit převzaté procesy nejen v samotném skladu, ale i ve výrobě.

Výběr vhodného WMS, nastavení jeho funkcionalit a jeho správná implementace jsou velmi důležitými prvky pro optimální a efektivní fungování skladu. Outsourcing interní logistiky a všechna opatření, která v rámci outsourcingových služeb zavedeme, povedou ke snížení administrativy, snížení počtu zaměstnanců a tím pádem snížení mzdových a provozních nákladů. Zlepšení v oblasti interní logistiky vedou automaticky ke zlepšení v oblasti výrobních procesů – efektivita využití strojů a techniky. V případě potřeby zajistíme Vaši interní logistiku a skladování v externích skladech.

„JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.“

outsourcing interni logistiky

Outsourcing interní logistiky a skladování je jedinečnou službou, která pokryje všechny Vaše potřeby. Tato logistická služba zahrnuje nejen analýzu a návrh optimalizace, ale především převzetí kompletní odpovědnosti za provoz Vašeho skladu a interních logistických procesů. Outsourcing provozní logistiky a skladování pro nás znamená i poradenství v logistice, které Vám v rámci outsourcingu poskytneme. Součástí outsourcingu skladování je také optimalizace, která zahrnuje skladové prostory, skladové procesy, materiálové toky, personál, techniku.

Outsourcing skladování řeší otázky jako jsou: kapacita skladu, efektivita skladování, optimalizace a řízení skladových zásob. Zahrnuje jak poradenství v logistice, tak implementaci optimalizovaných logistických procesů. Máme zkušenosti se zaváděním softwarových programů pro řízení a provoz skladů (WMS – Warehouse Management System). Disponujeme vysoce efektivním WMS systémem, který umožňuje mimo jiné sledovat i výkonnost pracovníků logistiky na základě KPI ukazatelů. Tím je možné ve velmi krátké době zefektivnit převzaté procesy nejen v samotném skladu, ale i ve výrobě.

Výběr vhodného WMS, nastavení jeho funkcionalit a jeho správná implementace jsou velmi důležitými prvky pro optimální a efektivní fungování skladu. Outsourcing interní logistiky a všechna opatření, která v rámci outsourcingových služeb zavedeme, povedou ke snížení administrativy, snížení počtu zaměstnanců a tím pádem snížení mzdových a provozních nákladů. Zlepšení v oblasti interní logistiky vedou automaticky ke zlepšení v oblasti výrobních procesů – efektivita využití strojů a techniky. V případě potřeby zajistíme Vaši interní logistiku a skladování v externích skladech.

„JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.“

Jak postupujeme při outsourcingu skladu?

Zanalyzujeme a vyhodnotíme Váš provoz

Navrhneme nejlepší možné řešení a vše na míru zrealizujeme

Převezmeme celkový provoz Vašeho skladu včetně interních logistických procesů a zbavíme Vás starostí

V případě potřeby najdeme externí sklad nebo zajistíme pronájem skladových prostor a pomůžeme s jejich vybavením

Řešíme tyto problémy:

Sklad má malou kapacitu, málo místa na vychystávání, pomalé procesy při naskladňování a vyskladňování….

Přebytky a tzv. ležáky na skladě, časté reklamace, inventurní rozdíly, záměny zboží …

Fluktuace zaměstnanců, neodborný personál, problémy s určením odpovědnosti, nízká produktivita práce, vysoké náklady na provoz techniky …

Proč outsourcing skladu?

Snížení administrativy

Personální (řízení pracovníků, problematika fluktuace zaměstnanců, plánování a organizace práce, mzdová administrativa, školení, zajištění pracovních oděvů a pomůcek …)

Provozní (údržba a opravy techniky, revize, řešení pojistných událostí, dodržování BOZP …)

Zvýšení výkonu provozu a kvality procesů

Zvýšení kvality výstupů – přesnost zaskladňování a vyskladňování, vychystávání, minimalizace reklamací a inventurních rozdílů

Zvýšení efektivity využití výrobních zařízení – včasná a kvalitní příprava vstupních materiálů ke zpracování = snížení prostojů strojů a výrobních linek

Dosažení vyšší produktivity práce s nižším počtem kmenových zaměstnanců

Snížení nákladů na interní logistiku – optimalizace logistických procesů povede k dalším úsporám, např. ke snížení původního počtu pracovníků…