Chráněná dílna (CHD)

chranena dilna

Využijte chráněnou dílnu pro podporu své výroby (outsourcing výroby). Výrobu v chráněné dílně zajišťujeme zaměstnáváním OZP (osoby se zdravotním postižením) v režimu chráněného trhu práce buď:

interně, ve výrobním procesu – v prostorách zákazníka

externě, formou kooperace – v našich dílnách

Vhodné činnosti pro chráněné dílny:

výroba, kompletace, kvalitativní třídění

jednoduché montáže, ruční opracování výrobků

etiketování, štítkování, balení, přebalování dílů

úklidové činnosti, a další podobné činnosti…

chranena dilna

Využijte chráněnou dílnu pro podporu své výroby (outsourcing výroby). Výrobu v chráněné dílně zajišťujeme zaměstnáváním OZP (osoby se zdravotním postižením) v režimu chráněného trhu práce buď:

interně, ve výrobním procesu – v prostorách zákazníka

externě, formou kooperace – v našich dílnách

Vhodné činnosti pro chráněné dílny:

výroba, kompletace, kvalitativní třídění

jednoduché montáže, ruční opracování výrobků

etiketování, štítkování, balení, přebalování dílů

úklidové činnosti, a další podobné činnosti…

Věděli jste, že každá firma má dle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4 % OZP (osob zdravotně postižených)? Například firma s 250 zaměstnanci musí zaměstnat 10 OZP. Pokud toto nesplní, má na výběr ze 2 možností:

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. (Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč)

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. (Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč)

Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. (Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 tento odvod činil 835.725 Kč)

Odběr zboží či služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku za každou nezaměstnanou OZP. (Při 10 zaměstnancích by v roce 2019 náhradní plnění činilo 2.340.030 Kč)

“Přejete si zaslat cenovou nabídku na chráněnou dílnu?”

CHD šetří zejména náklady na:

řízení pracovníků

plánování a organizace práce

kontrola kvality výrobků

mzdovou administrativu

výběr a nábor zaměstnanců
školení zaměstnanců

pracovní oděvy a ochranné pomůcky

BOZP

Hlavní výhody CHD:

snížení počtu kmenových zaměstnanců

další prostory ve Vašich budovách (v případě výroby v externí dílně)

zvýšení prestiže Vaší firmy v oblasti společenské odpovědnosti

splnění zákonné povinnosti

snížení personálních nákladů

daňové úspory