Revize regálů

revize regalu

Víte, že technické prohlídky regálových systémů a konstrukcí jsou povinné?

Pokud si necháte dodat a smontovat paletové nebo policové regály nebo si jejich montáž zajistíte svépomocí (v souladu s návodem a platnými předpisy), musíte dodržovat pravidelnou technickou kontrolu. Revizi provádí odborně způsobilá osoba každých 12 měsíců.

Existují i výjimky? ANO!

Revize regálového systému musí být provedena i po každém přemístění, přestavbě nebo jiné změně v konstrukci regálového systému. Každou změnu nebo přestavbu (zejména výškových úrovní) jste povinni konzultovat s výrobcem – dodavatelem regálů.

revize regalu

Víte, že technické prohlídky regálových systémů a konstrukcí jsou povinné?

Pokud si necháte dodat a smontovat paletové nebo policové regály nebo si jejich montáž zajistíte svépomocí (v souladu s návodem a platnými předpisy), musíte dodržovat pravidelnou technickou kontrolu. Revizi provádí odborně způsobilá osoba každých 12 měsíců.

Existují i výjimky? ANO!

Revize regálového systému musí být provedena i po každém přemístění, přestavbě nebo jiné změně v konstrukci regálového systému. Každou změnu nebo přestavbu (zejména výškových úrovní) jste povinni konzultovat s výrobcem – dodavatelem regálů.

Můžete regál používat, když vykazuje nějaká poškození?

Záleží na rozsahu vad a poškození. Co Vám může připadat jako zdánlivě drobné poškození, podle normy se může jednat o vážnější stav. Pokud nejsou dodrženy bezpečnostní podmínky dané předpisy dle platných norem, je zakázána jakákoliv manipulace manipulačních jednotek a užívání regálového systému do doby odstranění závad a nedostatků.

Proto je dobré raději přivolat odborníka a nechat stav posoudit jemu.

Z vlastní praxe se bohužel často setkáváme právě s výroky provozovatelů skladu, kdy si „myslí“, že regály jsou v pořádku a nabourané díly nosných prvků nejsou tak závažné. Neuvědomují si však, jakému riziku vystavují sebe, ale zejména své zaměstnance. Proti tomu je investice do prohlídky a případné opravy regálu zanedbatelná.

Jak prohlídku a revizi regálů zajistit?

Za provedení každoroční revize regálových systémů je zodpovědný provozovatel skladu = Vy. Není podmínkou, aby revizi užívaného regálu prováděl dodavatel – výrobce. Obraťte se na nás, provedeme revizi všech typů regálových systémů a zajistíme náhradní díly včetně montáže.

Co pro Vás uděláme?

fas|fa-square-full|

Provedeme revizi regálů, vypracujeme revizní zprávu a v případě vad navrhneme nápravná opatření.

fas|fa-square-full|

Vypracujeme nabídku na dodání náhradních dílů od jakéhokoli výrobce a zajistíme montážní práce.

fas|fa-square-full|

Zajistíme opravy a po odstranění závad potvrdíme nově provozuschopný stav regálové konstrukce.

fas|fa-square-full|

Termín příští revize ohlídáme za Vás a s předstihem Vás budeme kontaktovat.

Díky našim mohaletým zkušnostem pro Vás zajisíme také:

fas|fa-square-full|

Montáže i demontáže regálů

fas|fa-square-full|

Skladové prostory

fas|fa-square-full|
Stěhování skladu
fas|fa-square-full|
A mnoho dalšího…
fas|fa-square-full|

Stěhování skladu

fas|fa-square-full|
A mnoho dalšího…