Optimalizace skladu

Každá společnost, která se zabývá obchodem nebo výrobou, musí také řešit otázky spojené se skladováním a pohybem materiálu a zboží, tedy interní logistikou. Zpravidla se jedná o velmi složité procesy, na jejichž správném nastavení závisí efektivita výroby i obchodu a tím pádem úspěch celé firmy. Častým problémem mnoha společností je špatné využití prostoru, skladových kapacit, technických a personálních zdrojů.

Řešení problémů intralogistiky je často podceňováno a v rámci zajištění obchodu a výroby se přijímají neefektivní a nesprávná opatření. Proto je potřeba se oblastí intralogistiky a jejím správným nastavením v rámci společnosti neustále zabývat a hledat řešení optimalizace logistiky a zvýšení kapacity skladu.

Interní logistika je oblast s vysokým potenciálem pro snížení nákladů a úspory. Jedinou cestou vedoucí ke snížení nákladů na logistiku a skladování je kontinuální optimalizace procesů, optimalizace materiálových toků, optimalizace skladování, optimalizace personálu. Pro nalezení správného návrhu optimalizace interní logistiky je nezbytné provést audit a analýzu. Tedy analýzu materiálových toků, analýzu skladových zásob, analýzu logistických procesů, analýzu kapacity skladu, analýzu využití personálu… Na základě těchto dat a analýz vytvoříme návrh optimalizace logistiky skladu a výroby.

Pro provedení detailních analýz a vypracování návrhů optimalizace často nemají společnosti dostatečnou časovou a personální kapacitu a odbornost. Proto je velmi dobré využít nezávislé externí poradenství. Externí poradenství a konzultace Vám přinese nový a nezávislý pohled zvenku na Vaši interní logistiku, jehož výsledkem jsou návrhy optimalizace skladování, optimalizace materiálových toků, optimalizace personálu, optimalizace techniky a skladových kapacit.

“JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.”

optimalizace interni logistiky

Každá společnost, která se zabývá obchodem nebo výrobou, musí také řešit otázky spojené se skladováním a pohybem materiálu a zboží, tedy interní logistikou. Zpravidla se jedná o velmi složité procesy, na jejichž správném nastavení závisí efektivita výroby i obchodu a tím pádem úspěch celé firmy. Častým problémem mnoha společností je špatné využití prostoru, skladových kapacit, technických a personálních zdrojů.

Řešení problémů intralogistiky je často podceňováno a v rámci zajištění obchodu a výroby se přijímají neefektivní a nesprávná opatření. Proto je potřeba se oblastí intralogistiky a jejím správným nastavením v rámci společnosti neustále zabývat a hledat řešení optimalizace logistiky a zvýšení kapacity skladu.

Interní logistika je oblast s vysokým potenciálem pro snížení nákladů a úspory. Jedinou cestou vedoucí ke snížení nákladů na logistiku a skladování je kontinuální optimalizace procesů, optimalizace materiálových toků, optimalizace skladování, optimalizace personálu. Pro nalezení správného návrhu optimalizace interní logistiky je nezbytné provést audit a analýzu. Tedy analýzu materiálových toků, analýzu skladových zásob, analýzu logistických procesů, analýzu kapacity skladu, analýzu využití personálu… Na základě těchto dat a analýz vytvoříme návrh optimalizace logistiky skladu a výroby.

Pro provedení detailních analýz a vypracování návrhů optimalizace často nemají společnosti dostatečnou časovou a personální kapacitu a odbornost. Proto je velmi dobré využít nezávislé externí poradenství. Externí poradenství a konzultace Vám přinese nový a nezávislý pohled zvenku na Vaši interní logistiku, jehož výsledkem jsou návrhy optimalizace skladování, optimalizace materiálových toků, optimalizace personálu, optimalizace techniky a skladových kapacit.

“JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.”

Jak probíhá optimalizace skladu?

Audit interní logistiky

Monitoring a sběr dat

Toky zboží a materiálu

Mapa skladu

Procesní mapa

Výše a hodnota zásob

Rozložení skladu

Produktivita personálu

Využití techniky

Výpočet celkových stávajících nákladů

Analýza dat a řízení zásob

Vyhodnocení všech logistických procesů

Analýza řízení zásob

WMS (warehouse management system)

Dynamické simulace

Identifikace slabých míst a prostor pro optimalizaci

Návrh optimalizace

Návrh variantního řešení

Optimalizace procesů

Optimalizace organizace skladu

Optimalizace personálu

Optimalizace materiálových toků

Efektivní využití zdrojů

Zvýšení výkonu skladu a výroby

Zvýšení kapacity skladu

Snížení nákladů na skladování

Porovnáme a doporučíme varianty k dalšímu zpracování. Odhadneme investiční a provozní náklady pro jednotlivé varianty.