Optimalizace skladu a logistiky

VIDEO: Realizace outsourcingu provozní logistiky v SC Metal (Přibyslav)

Takto vypadala realizace projektu SC Metal v praxi.

Každá společnost, která se zabývá obchodem nebo výrobou, musí také řešit otázky spojené se skladováním a pohybem materiálu a zboží, tedy interní logistikou. Zpravidla se jedná o velmi složité procesy, na jejichž správném nastavení závisí efektivita výroby i obchodu a tím pádem úspěch celé firmy. Častým problémem mnoha společností je špatné využití prostoru, skladových kapacit, technických a personálních zdrojů.

Řešení problémů intralogistiky je často podceňováno a v rámci zajištění obchodu a výroby se přijímají neefektivní a nesprávná opatření. A proto je potřeba se oblastí intralogistiky a jejím správným nastavením v rámci společnosti neustále zabývat a hledat řešení optimalizace logistiky a zvýšení kapacity skladu.

Interní logistika je oblast s vysokým potenciálem pro snížení nákladů a úspory. Jedinou cestou vedoucí ke snížení nákladů na logistiku a skladování je kontinuální optimalizace procesů, optimalizace materiálových toků, optimalizace skladování, optimalizace personálu.

Pro nalezení správného návrhu optimalizace interní logistiky je nezbytné provést audit a analýzu. To znamená analýza materiálových toků, analýza skladových zásob, analýza logistických procesů, analýza kapacity skladu, analýza využití personálu. Na základě těchto dat a analýz vytvoříme návrh optimalizace logistiky skladu a výroby.

Pro provedení detailních analýz a vypracování návrhů optimalizace často nemají společnosti dostatečnou časovou a personální kapacitu a odbornost. Proto je velmi dobré využít nezávislé externí poradenství.

Externí poradenství a konzultace Vám přinese nový a nezávislý pohled zvenku na Vaši interní logistiku, jehož výsledkem jsou návrhy optimalizace skladování, optimalizace materiálových toků, optimalizace personálu, optimalizace techniky a skladových kapacit.

“JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.”

Každá společnost, která se zabývá obchodem nebo výrobou, musí také řešit otázky spojené se skladováním a pohybem materiálu a zboží, tedy interní logistikou. Zpravidla se jedná o velmi složité procesy, na jejichž správném nastavení závisí efektivita výroby i obchodu a tím pádem úspěch celé firmy. Častým problémem mnoha společností je špatné využití prostoru, skladových kapacit, technických a personálních zdrojů. 

Řešení problémů intralogistiky je často podceňováno a v rámci zajištění obchodu a výroby se přijímají neefektivní a nesprávná opatření. A proto je potřeba se oblastí intralogistiky a jejím správným nastavením v rámci společnosti neustále zabývat a hledat řešení optimalizace logistiky a zvýšení kapacity skladu.

Interní logistika je oblast s vysokým potenciálem pro snížení nákladů a úspory. Jedinou cestou vedoucí ke snížení nákladů na logistiku a skladování je kontinuální optimalizace procesů, optimalizace materiálových toků, optimalizace skladování, optimalizace personálu.

Pro nalezení správného návrhu optimalizace interní logistiky je nezbytné provést audit a analýzu. To znamená analýza materiálových toků, analýza skladových zásob, analýza logistických procesů, analýza kapacity skladu, analýza využití personálu. Na základě těchto dat a analýz vytvoříme návrh optimalizace logistiky skladu a výroby.

Pro provedení detailních analýz a vypracování návrhů optimalizace často nemají společnosti dostatečnou časovou a personální kapacitu a odbornost. Proto je velmi dobré využít nezávislé externí poradenství.

Externí poradenství a konzultace Vám přinese nový a nezávislý pohled zvenku na Vaši interní logistiku, jehož výsledkem jsou návrhy optimalizace skladování, optimalizace materiálových toků, optimalizace personálu, optimalizace techniky a skladových kapacit.

“JK logistika a.s. má odborníky s dlouholetou praxí v oblastech jako je provozní logistika, řízení skladu a optimalizace skladu. Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci. Přijedeme za vámi a společně probereme možnosti, jak optimalizovat váš sklad.”

Jak probíhá optimalizace skladu a logistiky?

fas|fa-file-medical-alt|

Audit interní logistiky

fas|fa-square-full|

Monitoring a sběr dat

fas|fa-square-full|

Toky zboží a materiálu

fas|fa-square-full|

Mapa skladu

fas|fa-square-full|

Procesní mapa

fas|fa-square-full|

Výše a hodnota zásob

fas|fa-square-full|

Rozložení skladu

fas|fa-square-full|

Produktivita personálu

fas|fa-square-full|

Využití techniky

fas|fa-square-full|

Výpočet celkových stávajících nákladů

fas|fa-chart-pie|

Analýza dat a řízení zásob

fas|fa-square-full|

Vyhodnocení všech logistických procesů

fas|fa-square-full|

Analýza řízení zásob

fas|fa-square-full|

WMS (warehouse management system)

fas|fa-square-full|

Dynamické simulace

fas|fa-square-full|

Identifikace slabých míst a prostor pro optimalizaci

fas|fa-clipboard-check|

Návrh optimalizace

fas|fa-square-full|

Návrh variantního řešení

fas|fa-square-full|

Optimalizace procesů

fas|fa-square-full|

Optimalizace organizace skladu

fas|fa-square-full|

Optimalizace personálu

fas|fa-square-full|

Optimalizace materiálových toků

fas|fa-square-full|

Efektivní využití zdrojů

fas|fa-square-full|

Zvýšení výkonu skladu a výroby

fas|fa-square-full|

Zvýšení kapacity skladu

fas|fa-square-full|

Snížení nákladů na skladování

fas|fa-square-full|

Porovnáme a doporučíme varianty k dalšímu zpracování. Odhadneme investiční a provozní náklady pro jednotlivé varianty.