Prostředky štíhlé logistiky – jak zlepšit proces zásobování výroby?

Středa 15.6.2022, 11:06

Prostredky stihle logistiky jak zlepsit proces zasobovani vyroby img

VIDEO: Prostředky štíhlé logistiky

Podívejte se, jak se dají přepravní vozíky nakombinovat.

VIDEO: Inteligentní tažná souprava LiftLiner

Vysoce moderní tažná souprava B-rámů umožňuje např. vykládání z obou stran.

Prostredky stihle logistiky jak zlepsit proces zasobovani vyroby img1

Při optimalizaci logistických procesů jde prakticky vždy o to, jak snížit nároky na místo, personál, techniku a jak zlepšit způsoby řízení procesů. My se zaměříme na specifickou oblast procesu zásobování výrobních nebo montážních linek materiálem a na způsob dopravy materiálu ze skladu do výroby. Jednou z možností, jak tento proces zlepšit, je změnit způsob dopravy. To znamená implementovat transportní prostředky štíhlé logistiky do procesu zásobování linky.

Samozřejmě vždy záleží na konkrétním typu výroby nebo montáže a je nutné posuzovat případnou změnu ve všech souvislostech, tj. např. i v souvislosti s tím, jak tento proces řídit. Může jít i o změnu celé koncepce včetně softwaru pro řízení toku materiálu.

Způsob dopravy materiálu na linku a způsob řízení této dopravy jsou důležité pro plynulost výroby nebo montáže a významně tedy ovlivňují kvalitu a náklady celého procesu. V mnoha provozech jsou v této oblasti velké rezervy a potenciál na zlepšení. Tento potenciál spočívá kromě jiného také v zeštíhlení prostředků a personálu, které zásobování linky zajišťují. Jako příklad je možné uvést zásobování vysokozdvižnými vozíky, v mnoha případech nevhodně zvolenými (velikost, nosnost). V tomto případě mohou být řešením tažné soupravy, které mohou nahradit několik vysokozdvižných vozíků a snížit počet pracovníků.

Podle typu výroby a montáže lze zvolit jednu z mnoha možností řešení (zásobování linek celými paletami, přepravkami, KLT boxy atd.). Pro každý typ zásobování je pak vhodný jiný typ tažné soupravy. Velké spektrum možností nabízí naše přepravní vozíky, které tvoří ucelený systém a je možné je vzájemně kombinovat.

Tažná souprava se může skládat z vozíků pro dopravu celých palet (tzv. Pallet Size Dolly), vozíků pro dopravu přepravek/KLT boxů (tzv. Dolly), ale i regálových vozíků (tzv. Shelf Wagon). Transportní vozíky pro přepravky a KLT boxy v kombinaci s paletovým adaptérem (tzv. Adaptor Pallet) usnadňují manipulaci, skladování a dopravu přepravek zejména v případě uzavřeného dodavatelského řetězce.

Při úvahách o zavedení tažné soupravy do procesu zásobování linky doporučuji zvážit nasazení tzv. inteligentní tažné soupravy, kterou představuje např. LiftLiner, jehož výhodou je zejména věrnost stopě za tahačem a díky propojení soupravy i minimální délka. Toto řešení zajistí nejmenší nároky na prostor (viz video).

Důležitou součástí tažných souprav jsou tahače. I zde je třeba zvolit správné řešení, a to v závislosti na kapacitě, tažné síle a velikosti. Asi nejdůležitějším rozhodnutím je, zda nasadit manuálně ovládaný tahač nebo tahač automaticky naváděný (tzv. AGV tahače). Toto rozhodnutí závisí na podmínkách provozu. Přestože v současné době je maximální snaha o automatizaci, nemusí být AGV tahač správným řešením. Elektrické tahače Movexx nabízí jak manuální, tak i automatické tahače.

“V každém případě je nutné si uvědomit, že každá taková změna může vyžadovat změnu v celém systému včetně např. úpravy rozmístění strojů nebo montážních pracovišť. Kromě změny dopravních prostředků je nutné posoudit rovněž způsob řízení dopravy a jeho digitalizace (milkrun, forma zpráv předávaných od linky až po software/WMS, který je propojený s dopravními prostředky a skladem a celý proces řídí). Proto bych doporučoval nejdříve provést audit stávajícího stavu a teprve po důkladné analýze a vyhodnocení možných způsobů řešení přijmout správné rozhodnutí.”

Autor článku: Ing. Karel Šprojcar, člen představenstva v JK Logistika a.s.

Prostredky stihle logistiky jak zlepsit proces zasobovani vyroby img

Při optimalizaci logistických procesů jde prakticky vždy o to, jak snížit nároky na místo, personál, techniku a jak zlepšit způsoby řízení procesů. My se zaměříme na specifickou oblast procesu zásobování výrobních nebo montážních linek materiálem a na způsob dopravy materiálu ze skladu do výroby. Jednou z možností, jak tento proces zlepšit, je změnit způsob dopravy. To znamená implementovat transportní prostředky štíhlé logistiky do procesu zásobování linky.

Samozřejmě vždy záleží na konkrétním typu výroby nebo montáže a je nutné posuzovat případnou změnu ve všech souvislostech, tj. např. i v souvislosti s tím, jak tento proces řídit. Může jít i o změnu celé koncepce včetně softwaru pro řízení toku materiálu.

Způsob dopravy materiálu na linku a způsob řízení této dopravy jsou důležité pro plynulost výroby nebo montáže a významně tedy ovlivňují kvalitu a náklady celého procesu. V mnoha provozech jsou v této oblasti velké rezervy a potenciál na zlepšení. Tento potenciál spočívá kromě jiného také v zeštíhlení prostředků a personálu, které zásobování linky zajišťují. Jako příklad je možné uvést zásobování vysokozdvižnými vozíky, v mnoha případech nevhodně zvolenými (velikost, nosnost). V tomto případě mohou být řešením tažné soupravy, které mohou nahradit několik vysokozdvižných vozíků a snížit počet pracovníků.

VIDEO: Prostředky štíhlé logistiky

Podívejte se, jak se dají přepravní vozíky nakombinovat.

Podle typu výroby a montáže lze zvolit jednu z mnoha možností řešení (zásobování linek celými paletami, přepravkami, KLT boxy atd.). Pro každý typ zásobování je pak vhodný jiný typ tažné soupravy. Velké spektrum možností nabízí naše přepravní vozíky, které tvoří ucelený systém a je možné je vzájemně kombinovat.

Tažná souprava se může skládat z vozíků pro dopravu celých palet (tzv. Pallet Size Dolly), vozíků pro dopravu přepravek/KLT boxů (tzv. Dolly), ale i regálových vozíků (tzv. Shelf Wagon). Transportní vozíky pro přepravky a KLT boxy v kombinaci s paletovým adaptérem (tzv. Adaptor Pallet) usnadňují manipulaci, skladování a dopravu přepravek zejména v případě uzavřeného dodavatelského řetězce.

VIDEO: Inteligentní tažná souprava LiftLiner

Vysoce moderní tažná souprava B-rámů umožňuje např. vykládání z obou stran.

Při úvahách o zavedení tažné soupravy do procesu zásobování linky doporučuji zvážit nasazení tzv. inteligentní tažné soupravy, kterou představuje např. LiftLiner, jehož výhodou je zejména věrnost stopě za tahačem a díky propojení soupravy i minimální délka. Toto řešení zajistí nejmenší nároky na prostor (viz video).

Důležitou součástí tažných souprav jsou tahače. I zde je třeba zvolit správné řešení, a to v závislosti na kapacitě, tažné síle a velikosti. Asi nejdůležitějším rozhodnutím je, zda nasadit manuálně ovládaný tahač nebo tahač automaticky naváděný (tzv. AGV tahače). Toto rozhodnutí závisí na podmínkách provozu. Přestože v současné době je maximální snaha o automatizaci, nemusí být AGV tahač správným řešením. Elektrické tahače Movexx nabízí jak manuální, tak i automatické tahače.

Prostredky stihle logistiky jak zlepsit proces zasobovani vyroby img1

“V každém případě je nutné si uvědomit, že každá taková změna může vyžadovat změnu v celém systému včetně např. úpravy rozmístění strojů nebo montážních pracovišť. Kromě změny dopravních prostředků je nutné posoudit rovněž způsob řízení dopravy a jeho digitalizace (milkrun, forma zpráv předávaných od linky až po software/WMS, který je propojený s dopravními prostředky a skladem a celý proces řídí). Proto bych doporučoval nejdříve provést audit stávajícího stavu a teprve po důkladné analýze a vyhodnocení možných způsobů řešení přijmout správné rozhodnutí.”

Autor článku: Ing. Karel Šprojcar
člen představenstva
(JK Logistika a.s.)