V jakém stavu je česká logistika a skladování? Unikátní výzkum odhaluje nejpalčivější problémy a trendy

Pátek 04.12.2020, 9:38

Trendy 2020

Jak logistické firmy reagují na stále kratší čas dodání? Vidí automatizaci jako nutnost, nebo navazující investice spíše odkládají? Na to vše přináší odpověď nová studie Trendy v české logistice mapující témata, která aktuálně formují trh logistiky v České republice. Výzkum realizoval spolek SKLAD ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Na otázky související s aktuálním stavem odvětví odpovídalo 123 manažerů logistiky z maloobchodních a velkoobchodních firem, z oblasti e-commerce, automotive a výroby. V rámci dotazníkového šetření i během hloubkových rozhovorů se experti podělili o postřehy týkající se současných a plánovaných investic, budoucích strategií i dopadů pandemie covid-19. Výzkum se uskutečnil v době od března do července 2020.

Z výzkumu vyplynulo, že firmy aktuálně řeší především téma bezpečnosti práce. Do této sféry plánuje během následujícího roku investovat až 73 % respondentů, 71 % dotázaných zajímá v nejbližší době také analýza skladu a jeho optimalizace. Novými technologiemi, kterými jsou mobilní tiskárny nebo ruční skenery, vybavuje pracovníky už 70 % firem. Do budoucna uvažují o lokačních technologiích nebo ovládání pomocí hlasu. Aktuální dopady pandemie covid-19 se pak velmi liší v závislosti na vybraném odvětví. U některých společností pandemie způsobila až 80% propad výroby.

Studie ukázala, že svět logistiky uvažuje spíše střízlivě. V dohledné době nás automatizované sklady a drony doručující zboží zatím nečekají. S nástupem průmyslové revoluce 4.0 je ale inovace nutnost a investice do ní se musí firmě vrátit zpět v krátkém horizontu několika málo let. „V budoucnu bude nastoupený trend pokračovat a automatizace a technologie budou hrát stále větší úlohu. Je jisté, že logistika se neustále zrychluje, a proto bude zapotřebí také kvalitní personál schopný reagovat a přizpůsobit se,“ dodává k projektu Barbara Hrabalová, vedoucí divize Ipsos Actify ve společnosti Ipsos. Zajímají vás detailnější informace a konkrétní čísla? Celou studii najdete na www.sklad.cz/trendy2020.

O spolku SKLAD

Jednotlivé firmy spolku SKLAD se specializují na obory, které úzce souvisejí s výrobními a logistickými halami. Tato nezávislá iniciativa pro poskytování komplexních služeb v industriálním segmentu vznikla v roce 2014. Členové působí na trhu dohromady už sto let. „Koordinovat více dodavatelů na projektu je mnohdy velmi náročné. S námi tato starost odpadá. Jsme partnerem, který zastřeší celý proces výběru haly, nastavování procesů a všech navazujících oblastí. Naše služby jsou postaveny na úzké spolupráci, efektivním jednání a realizaci stanovených cílů bez zbytečných komplikací. Přinášíme aktuální a praktické informace ze světa interní logistiky, i proto jsme se spolupodíleli na tomto výzkumu,“ vysvětluje hlavní přínos spolku jeho výkonná manažerka Petra Troblová.

Spolek sdružuje následující firmy:

SKLAD clenove

O agentuře Ipsos

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v devadesáti zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě. Sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Více na www.ipsos.cz.

SKLAD podpis 1

“Kliknutím se dostanete na stránky spolku SKLAD, kde si můžete zdarma stáhnout kompletní výsledky studie Trendy v české logistice 2020.”