Jak využít WMS (Warehouse Management System) pro výpočet produktivity skladníků?

Čtvrtek 15.4.2021, 11:10

wms jako nastroj pro vypocet produktivity skladniku

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Pro každého zaměstnavatele je velmi důležité, aby zaměstnanci odváděli kvalitní práci, která je pro firmu efektivní a přínosná. Jeden z motivačních prvků ke zvyšování produktivity zaměstnanců, je odměňování dle skutečného výkonu za určité období. Jak využít WMS pro výpočet produktivity skladníků? Jak se produktivita počítá? K čemu všemu získaná data využíváme?

Firmy, pro které jsem v minulosti pracovala, hodnotily výkony svých zaměstnanců dle různých kritérií, která mnohdy nebyla objektivní a spravedlivá. Neměly totiž k dispozici nástroj, ze kterého by potřebné informace získávaly. Jsem proto velmi ráda, že v současnosti, kdy jsem na pozici vedoucího provozu, mám k dispozici nástroj, který mi umožňuje naše zaměstnance objektivně ohodnotit na základě jejich skutečného výkonu.

Pracovníci, kteří vykonávají skladové operace, jsou po celou pracovní dobu přihlášeni na terminálech pod svými osobními čísly. Na terminálech si zvolí druh činnosti, kterou právě vykonávají – příjem zboží, vychystání zboží, přesun zboží, nakládka zboží apod. Provedení jednotlivých dílčích operací pak potvrzují pomocí terminálu načtením čárových kódů, manipulační jednotky a lokace ve skladu.

Systémová produktivita je tedy vyhodnocována na základě získaných systémových dat, která se generují z WMS = druh a počet skladových operací provedených pomocí terminálu za určité období od – do.

Zároveň je třeba zohlednit i nesystémové činnosti pracovníků, které nelze evidovat pomocí terminálů (např. úklid, školení, kontroly…). Neosvědčilo se nám evidovat je pomocí terminálů, protože vyžadujeme, aby tyto činnosti (druh, doba práce) byly vždy potvrzeny / odsouhlaseny vedoucím pracovníkem. Tyto nesystémové činnosti zaznamenáváme do excelové tabulky. Konečný výpočet produktivity vychází ze součtu systémových a nesystémových výkonů pracovníků za určené období. Na základě výsledné produktivity pak vypočítáváme výši měsíčního bonusu dle skutečných výkonů.

Obzvlášť ve skladu platí, že i když se druhy činností (skladové operace) opakují, tak nikdy nejsou stejné vzhledem k pracnosti, a tím i k času potřebnému pro jejich provedení. Díky WMS, kde jsou evidována detailní data o všech systémových činnostech třeba několik let zpět, dokážeme zjistit dlouhodobé produktivity skladu s možností různých pohledů a filtrů. To nám umožňuje předem určit potřebný počet pracovníků na požadované objemy či stanovit očekávané výkony podle počtu skladníků, kteří jsou k dispozici a tato očekávání porovnávat se skutečností.

V praxi to znamená například, že již na začátku směny pracovníci ví, jaký je očekávaný výkon jejich směny po jednotlivých činnostech dle aktuálního počtu pracovníků na směně. Průběžný výsledek si mohou sami skladníci kontrolovat a porovnávat s očekávaným výsledkem. Úlohou vedoucího provozu je následně porovnat očekávané výkony se skutečností a v případě rozdílů nalézt příčiny, přijmout opatření a skutečné výsledky jednotlivých skladníků zohlednit při výpočtu produktivity s dopadem na odměňování a výslednou mzdu.

JK Logistika a.s. využívá ve svých provozech vysoce efektivní WMS systém (Warehouse Management System, neboli systém řízení skladového hospodářství), který mimo jiné umožňuje zjišťovat produktivitu celého provozu s rozpadem na produktivitu jednotlivých zaměstnanců.

Autor článku: Markéta Pěčová, vedoucí provozu

wms jako nastroj pro vypocet produktivity skladniku

Pro každého zaměstnavatele je velmi důležité, aby zaměstnanci odváděli kvalitní práci, která je pro firmu efektivní a přínosná. Jeden z motivačních prvků ke zvyšování produktivity zaměstnanců, je odměňování dle skutečného výkonu za určité období. Jak využít WMS pro výpočet produktivity skladníků? Jak se produktivita počítá? K čemu všemu získaná data využíváme?

Firmy, pro které jsem v minulosti pracovala, hodnotily výkony svých zaměstnanců dle různých kritérií, která mnohdy nebyla objektivní a spravedlivá. Neměly totiž k dispozici nástroj, ze kterého by potřebné informace získávaly. Jsem proto velmi ráda, že v současnosti, kdy jsem na pozici vedoucího provozu, mám k dispozici nástroj, který mi umožňuje naše zaměstnance objektivně ohodnotit na základě jejich skutečného výkonu.

Pracovníci, kteří vykonávají skladové operace, jsou po celou pracovní dobu přihlášeni na terminálech pod svými osobními čísly. Na terminálech si zvolí druh činnosti, kterou právě vykonávají – příjem zboží, vychystání zboží, přesun zboží, nakládka zboží apod. Provedení jednotlivých dílčích operací pak potvrzují pomocí terminálu načtením čárových kódů, manipulační jednotky a lokace ve skladu.

Systémová produktivita je tedy vyhodnocována na základě získaných systémových dat, která se generují z WMS = druh a počet skladových operací provedených pomocí terminálu za určité období od – do.

Zároveň je třeba zohlednit i nesystémové činnosti pracovníků, které nelze evidovat pomocí terminálů (např. úklid, školení, kontroly…). Neosvědčilo se nám evidovat je pomocí terminálů, protože vyžadujeme, aby tyto činnosti (druh, doba práce) byly vždy potvrzeny / odsouhlaseny vedoucím pracovníkem. Tyto nesystémové činnosti zaznamenáváme do excelové tabulky. Konečný výpočet produktivity vychází ze součtu systémových a nesystémových výkonů pracovníků za určené období. Na základě výsledné produktivity pak vypočítáváme výši měsíčního bonusu dle skutečných výkonů.

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Obzvlášť ve skladu platí, že i když se druhy činností (skladové operace) opakují, tak nikdy nejsou stejné vzhledem k pracnosti, a tím i k času potřebnému pro jejich provedení. Díky WMS, kde jsou evidována detailní data o všech systémových činnostech třeba několik let zpět, dokážeme zjistit dlouhodobé produktivity skladu s možností různých pohledů a filtrů. To nám umožňuje předem určit potřebný počet pracovníků na požadované objemy či stanovit očekávané výkony podle počtu skladníků, kteří jsou k dispozici a tato očekávání porovnávat se skutečností.

V praxi to znamená například, že již na začátku směny pracovníci ví, jaký je očekávaný výkon jejich směny po jednotlivých činnostech dle aktuálního počtu pracovníků na směně. Průběžný výsledek si mohou sami skladníci kontrolovat a porovnávat s očekávaným výsledkem. Úlohou vedoucího provozu je následně porovnat očekávané výkony se skutečností a v případě rozdílů nalézt příčiny, přijmout opatření a skutečné výsledky jednotlivých skladníků zohlednit při výpočtu produktivity s dopadem na odměňování a výslednou mzdu.

JK Logistika a.s. využívá ve svých provozech vysoce efektivní WMS systém (Warehouse Management System, neboli systém řízení skladového hospodářství), který mimo jiné umožňuje zjišťovat produktivitu celého provozu s rozpadem na produktivitu jednotlivých zaměstnanců.

Autor článku: Markéta Pěčová, vedoucí provozu