Kdy začít uvažovat o optimalizaci skladu?

Čtvrtek 03.2.2022, 10:26

kdy uvazovat o optimalizaci skladu

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Každá firma, která vyrábí a prodává nějaké výrobky, musí řešit otázku skladování a s tím spojené procesy. Zejména na začátku podnikání jsou pochopitelně prioritní otázky výroby a prodeje, rozvoj výrobních kapacit, budování obchodní sítě a zvyšování prodejů. Interní logistika a skladování se většinou automaticky a extenzivně přizpůsobuje rostoucím požadavkům výroby a prodeje – rozšiřují se skladové plochy, přijímá další personál, nakupuje technika. Náklady spojené se skladováním a interními logistickými procesy rostou a stávají se významnou položkou ovlivňující rentabilitu a výsledek hospodaření podniku. V tu chvíli začíná management firmy zajímat, jak tyto náklady snížit a hledá cesty optimalizace skladování a logistických procesů. Obvykle tedy řeší otázky optimalizace pozdě a ztráty spojené s neefektivním skladováním již nevrátí. Kdy tedy začít uvažovat o optimalizaci skladu?

Vše závisí na velikosti a objemu skladovaného zboží. V začátku podnikání zcela jistě není třeba dělat ze skladování vědu. Víme, kolik a co potřebujeme uskladnit a najdeme adekvátní prostor. Pro řízení malého skladu skutečně stačí „tužka papír“. Pokud se ale podnikání rozvíjí, výroba a prodeje rostou, dojde v určitém momentě k bodu zlomu a náklady spojené se skladováním skokově narostou. Ideální by bylo, aby se otázky skladování a jeho optimalizace řešily v předstihu na základě výrobních a prodejních plánů. Takto ideálně to však v praxi většinou nefunguje.

Nicméně první výstražné světlo by mělo zablikat v momentě, kdy přijdou požadavky na rozšíření skladových ploch, protože ve skladu není místo, požadavky na přijetí dalšího personálu a podobně. Dalším signálem by měly být hned první problémy v kvalitě – např. pozdě připravený materiál pro výrobu, špatně vychystané výrobky pro zakázku, ležáky na skladě, které zabírají místo vysokoobrátkovému zboží.

Důležité je neřešit pouze jednotlivý proces, který momentálně nezafungoval, ale přistoupit k optimalizaci komplexně. To znamená využít dat z historie, tato data analyzovat, a na základě plánů výroby a prodeje navrhnout optimalizační opatření, která budou reflektovat i budoucí požadavky na skladování. Ale to jsme již spíše u otázky jak přistoupit k hledání optimalizačních řešení a návrhů.

Více na toto téma na stránce Optimalizace skladu a logistiky.

Autor článku: Ing. Karel Šprojcar, člen představenstva

kdy uvazovat o optimalizaci skladu

Každá firma, která vyrábí a prodává nějaké výrobky, musí řešit otázku skladování a s tím spojené procesy. Zejména na začátku podnikání jsou pochopitelně prioritní otázky výroby a prodeje, rozvoj výrobních kapacit, budování obchodní sítě a zvyšování prodejů. Interní logistika a skladování se většinou automaticky a extenzivně přizpůsobuje rostoucím požadavkům výroby a prodeje – rozšiřují se skladové plochy, přijímá další personál, nakupuje technika. Náklady spojené se skladováním a interními logistickými procesy rostou a stávají se významnou položkou ovlivňující rentabilitu a výsledek hospodaření podniku. V tu chvíli začíná management firmy zajímat, jak tyto náklady snížit a hledá cesty optimalizace skladování a logistických procesů. Obvykle tedy řeší otázky optimalizace pozdě a ztráty spojené s neefektivním skladováním již nevrátí. Kdy tedy začít uvažovat o optimalizaci skladu?

Vše závisí na velikosti a objemu skladovaného zboží. V začátku podnikání zcela jistě není třeba dělat ze skladování vědu. Víme, kolik a co potřebujeme uskladnit a najdeme adekvátní prostor. Pro řízení malého skladu skutečně stačí „tužka papír“. Pokud se ale podnikání rozvíjí, výroba a prodeje rostou, dojde v určitém momentě k bodu zlomu a náklady spojené se skladováním skokově narostou. Ideální by bylo, aby se otázky skladování a jeho optimalizace řešily v předstihu na základě výrobních a prodejních plánů. Takto ideálně to však v praxi většinou nefunguje.

Nicméně první výstražné světlo by mělo zablikat v momentě, kdy přijdou požadavky na rozšíření skladových ploch, protože ve skladu není místo, požadavky na přijetí dalšího personálu a podobně. Dalším signálem by měly být hned první problémy v kvalitě – např. pozdě připravený materiál pro výrobu, špatně vychystané výrobky pro zakázku, ležáky na skladě, které zabírají místo vysokoobrátkovému zboží.

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Důležité je neřešit pouze jednotlivý proces, který momentálně nezafungoval, ale přistoupit k optimalizaci komplexně. To znamená využít dat z historie, tato data analyzovat, a na základě plánů výroby a prodeje navrhnout optimalizační opatření, která budou reflektovat i budoucí požadavky na skladování. Ale to jsme již spíše u otázky jak přistoupit k hledání optimalizačních řešení a návrhů.

Více na toto téma na stránce Optimalizace skladu a logistiky.

Autor článku: Ing. Karel Šprojcar, člen představenstva