Outsourcing interní logistiky dávno není jen pro velké společnosti. Proč by ho měly využít i malé a střední firmy?

Středa 10.3.2021, 20:05

outsourcing interni logistiky vyhody clanek jk logistika

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Interní logistiku můžeme definovat jako činnosti uvnitř firmy spojené s tokem materiálu, výrobků a informací, a to od příjmu materiálu na sklad, jeho systémovou evidenci, přes skladování, transport do výroby a z výroby, vychystávání, balení, značení, až po nakládku a expedici. Tyto činnosti musí vykonávat všechny firmy, které nakupují a prodávají, stejně tak výrobní firmy. Úspěch a prosperita firmy není jen o růstu jejího obratu a zisku, ale také o zkvalitňování služeb koncovým zákazníkům. Špatné nastavení a fungování interní logistiky má značné negativní dopady na náklady firmy, omezuje společnost v růstu, snižuje rychlost služeb, kvalitu služeb atd.

Proto si majitelé firem nechávají od odborných logistických společností jako JK Logistika (dále JKL) provést logistický audit. Cílem auditu je optimální nastavení interní logistiky dle specifických potřeb daného zákazníka. Výstupem logistického auditu jsou např. návrhy vhodné skladové technologie, návrhy optimalizace procesů, identifikace plýtvání, problémů a nedostatků, návrhy řešení, výpočty potřebných kapacit, ale také odpovědi na otázky, např. zda je skutečně potřeba investovat do nových prostor, jaké existují v tomto směru možnosti a alternativy, zda je skutečně nutné nabírat další skladníky apod.

Otázkou je, zda je daná firma následně schopna vlastními silami dané návrhy a změny realizovat. Často se stává, že firma zaplatí za drahý logistický audit, výsledkem čehož je velmi perspektivní projekt. Ten však skončí navždy zapomenutý v šuplíku, protože na jeho realizaci nemá firma zejména personální, ale i jiné zdroje. Řešením, aby se toto nestalo, může být právě outsourcing interní logistiky.

Outsourcing interní logistiky již dávno není jen pro velké nadnárodní společnosti, které skladují v logistických areálech u nadnárodních poskytovatelů logistických služeb. JKL dokáže poskytovat logistické služby i pro malé a střední firmy, a to dokonce v prostorách těchto firem, ve kterých JKL převezme odpovědnost za nastavení a fungování skladu, včetně personálního zabezpečení a hmotné odpovědnosti za uskladněné zboží a materiál.

Tak jako většina prodejních a výrobních firem dnes využívá outsourcing externí logistiky, kdy již nepotřebují řešit vlastní dopravu, vlastní vozový park nákladních aut, vlastní řidiče, tak dnes objevují firmy i výhody outsourcingu interní logistiky, kdy nemusí řešit kde sehnat kvalitního manažera logistiky, zda se osvědčí, jak řešit jeho zastupitelnost, co když odejde atd. Obdobně nemusí řešit vedoucího skladu, skladníky, jejich motivaci, zbožíznalství, sledování produktivity a celou související personální oblast. Při outsourcingu interní logistiky JKL ve firmě převezme a následně nastaví interní logistiku dle odsouhlasených výsledků provedeného logistického auditu a dle specifických potřeb zákazníka.

Existují obavy majitelů firem ze ztráty řízení a kontroly části firmy nutné k jejímu fungování, ale opak je pravdou. Profesionální logistika s sebou přináší i profesionální nástroje, díky kterým má majitel firmy kompletní přehled o výkonnosti celé logistiky. Objemy v čase, kvalita práce dle sledovaných parametrů a zadaných kvalitativních cílů (KPI), možnost filtrování náhledů ze skladového software (WMS) a nastavení reportů a reportingu apod.

Společnost JK Logistika pomocí outsourcingu interní logistiky zbavuje majitele a vedení firem starostí spojených s neproduktivními činnostmi firmy a umožňuje jim investovat více času do podnikání ve svém oboru, do růstu firmy a jejího úspěchu na trhu.

Autor článku: Ing. Antonín Líbal, ředitel společnosti

outsourcing interni logistiky vyhody clanek jk logistika

Interní logistiku můžeme definovat jako činnosti uvnitř firmy spojené s tokem materiálu, výrobků a informací, a to od příjmu materiálu na sklad, jeho systémovou evidenci, přes skladování, transport do výroby a z výroby, vychystávání, balení, značení, až po nakládku a expedici. Tyto činnosti musí vykonávat všechny firmy, které nakupují a prodávají, stejně tak výrobní firmy. Úspěch a prosperita firmy není jen o růstu jejího obratu a zisku, ale také o zkvalitňování služeb koncovým zákazníkům. Špatné nastavení a fungování interní logistiky má značné negativní dopady na náklady firmy, omezuje společnost v růstu, snižuje rychlost služeb, kvalitu služeb atd.

Proto si majitelé firem nechávají od odborných logistických společností jako JK Logistika (dále JKL) provést logistický audit. Cílem auditu je optimální nastavení interní logistiky dle specifických potřeb daného zákazníka. Výstupem logistického auditu jsou např. návrhy vhodné skladové technologie, návrhy optimalizace procesů, identifikace plýtvání, problémů a nedostatků, návrhy řešení, výpočty potřebných kapacit, ale také odpovědi na otázky, např. zda je skutečně potřeba investovat do nových prostor, jaké existují v tomto směru možnosti a alternativy, zda je skutečně nutné nabírat další skladníky apod.

Otázkou je, zda je daná firma následně schopna vlastními silami dané návrhy a změny realizovat. Často se stává, že firma zaplatí za drahý logistický audit, výsledkem čehož je velmi perspektivní projekt. Ten však skončí navždy zapomenutý v šuplíku, protože na jeho realizaci nemá firma zejména personální, ale i jiné zdroje. Řešením, aby se toto nestalo, může být právě outsourcing interní logistiky.

Outsourcing interní logistiky již dávno není jen pro velké nadnárodní společnosti, které skladují v logistických areálech u nadnárodních poskytovatelů logistických služeb. JKL dokáže poskytovat logistické služby i pro malé a střední firmy, a to dokonce v prostorách těchto firem, ve kterých JKL převezme odpovědnost za nastavení a fungování skladu, včetně personálního zabezpečení a hmotné odpovědnosti za uskladněné zboží a materiál.

VIDEO: Optimalizace a outsourcing interní logistiky, SC Metal

Podívejte se, jak probíhala realizace projektu SC Metal.

Tak jako většina prodejních a výrobních firem dnes využívá outsourcing externí logistiky, kdy již nepotřebují řešit vlastní dopravu, vlastní vozový park nákladních aut, vlastní řidiče, tak dnes objevují firmy i výhody outsourcingu interní logistiky, kdy nemusí řešit kde sehnat kvalitního manažera logistiky, zda se osvědčí, jak řešit jeho zastupitelnost, co když odejde atd. Obdobně nemusí řešit vedoucího skladu, skladníky, jejich motivaci, zbožíznalství, sledování produktivity a celou související personální oblast. Při outsourcingu interní logistiky JKL ve firmě převezme a následně nastaví interní logistiku dle odsouhlasených výsledků provedeného logistického auditu a dle specifických potřeb zákazníka.

Existují obavy majitelů firem ze ztráty řízení a kontroly části firmy nutné k jejímu fungování, ale opak je pravdou. Profesionální logistika s sebou přináší i profesionální nástroje, díky kterým má majitel firmy kompletní přehled o výkonnosti celé logistiky. Objemy v čase, kvalita práce dle sledovaných parametrů a zadaných kvalitativních cílů (KPI), možnost filtrování náhledů ze skladového software (WMS) a nastavení reportů a reportingu apod.

Společnost JK Logistika pomocí outsourcingu interní logistiky zbavuje majitele a vedení firem starostí spojených s neproduktivními činnostmi firmy a umožňuje jim investovat více času do podnikání ve svém oboru, do růstu firmy a jejího úspěchu na trhu.

Autor článku: Ing. Antonín Líbal, ředitel společnosti